נקה

(1)
(5)
(6)
(12)
(7)
(1)
(2)
(4)
(5)
(10)
(3)
(2)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(5)
(28)
(1)
(3)
(4)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(9)
(4)
(25)
(1)
(1)
(8)
(2)
(6)
(4)
(1)
(26)
(3)
(4)
(4)
(19)
(1)
(2)
(2)
(8)
(2)
(2)
(43)
(25)
(2)
(74)
(174)
(2)
(43)
(3)
(14)
(4)
(5)
(1)
(49)
(32)
(1)
(1)
(1)
(57)
(53)
(2)
(11)
(27)
(5)
(1)
(2)
(113)
(15)
(13)
(93)
(6)
(1)
(1)
(14)
(2)
(22)
(2)
(4)
(1)
(79)
(3)
(10)
(6)
(1)
(1)
(60)
(7)
(26)
(5)
(138)
(12)
(5)
(12)
(2)
(61)
(104)
(10)
(38)
(1)
(1)
(5)
(4)
(21)
(11)
(3)
(8)
(7)
(9)
(4)
(23)
(3)
(21)
(9)
(1)
(1)
(6)
(2)
(1)
(5)
(1)
(3)
(10)
(1)
(4)
(3)
(20)
(2)
(2)
(7)
(5)
(2)
(63)
(9)
(153)
(31)
(2)
(9)
(1)
(14)
(1)
(79)
(10)
(1)
(2)
(1)
(2)
(5)
(215)
(1)
(5)
(24)
(1)
(11)
(1)
(10)
(1)
(5)
(31)
(189)
(422)
(13)
(15)
(2)
(1)
(32)
(230)
(136)
(17)
(944)
(1)
(5)
(2)
(1)
(30)
(6)
(1)
(3)
(1)
(158)
(6)
(1)
(3)
(13)
(66)
(40)
(1)
(36)
(87)
(104)
(9)
(275)
(1)
(16)
(61)
(138)
(69)
(12)
(4)
(28)
(6)
(2)
(2)
(1)
(99)
(7)
(2)
(1)
(18)
(167)
(105)
(200)
(45)
(25)
(3)
(144)
(2)
(4)
(1)
(49)
(1)
(2)
(21)
(3)
(1)
(3)
(56)
(2)
(5)
(4)
(2)
(1)
(5)
(13)
(141)
(26)
(3)
(5)
(1)
(5)
(4)
(6)
(19)
(8)
(4)
(62)
(71)
(4)
(1)
(6)
(100)
(4)
(68)
(7)
(162)
(189)
(22)
(1)
(8)
(7)
(42)
(5)
(1)
(101)
(3)
(2)
(17)
(1)
(6)
(148)
(3)
(3)
(10)
(5)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(6)
(1)
(8)
(2)
(1)
(38)
(8)
(113)
(1)
(1)
(3)
(2)
(4)
(1)
(4)
(84)
(1)
(67)
(5)
(8)
(15)
(4)
(2)
(7)
(4)
(29)
(5)
(2)
(3)
(10)
(6)
(17)
(10)
(1)
(1)
(13)
(3)
(13)
(2)
(8)
(3)
(14)
(7)
(5)
(115)
(2)
(1)
(1)
(10)
(78)
(31)
(1)
(7)
(12)
(1)
(10)
(15)
(3)
(4)
(21)
(401)
(1)
(4)
(10)
(1)
(128)
(7)
(2)
(6)
(1)
(1)
(236)
(3)
(3)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(28)
(2)
(4)
(3)
(11)
(6)
(1)
(41)
(17)
(1)
(4)
(5)
(1)
(35)
(4)
(4)

מס' משרה 103771 תאריך פרסום 09/06/2021

מפעיל/ת מכונה למחלקת אריזה- אתר כרמיאל

                     .main__div16098 .col1 .inner_col1{
      position: absolute.
      top: 150px.
    }
    .main__div16098 .wrapper__div {
      max-width: 100%.
      margin: auto. }
    .main__div16098 div {
      box-sizing: border-box. }
    .main__div16098 .main__wrap {

      display: flex.

      align-items: center.

      position: relative. }

    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.one_message{
        position: absolute.
        left: 37px.
      }
      .main__div16098 .main__message.one_message ~ .col2{
      padding: 120px 0 15px 0.
      }
      .main__div16098 .main__wrap {

        flex-direction: column-reverse.

        padding: 0. } }

    .main__div16098 .main__message {

      width: 50%.

      height: auto.

      min-height: 100px.

      text-align: center.

      color: #ffffff.

      background-color: #77a22f.

      position: absolute.

      z-index: 3.

      top: 15px.

      padding: 15px 50px 15px 40px.

      font-size: 35px.

      line-height: 1.

      letter-spacing: 1px.

      box-sizing: border-box.

      margin-right: 0.

      vertical-align: middle.

      border-radius: 20px.

      margin-bottom: 40px.

      font-weight: bold. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        position: relative. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-none {

      display: none. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-none {

        display: block. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-block {

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-block {

        display: none. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 30px.

        width: calc(100% - 120px).

        margin-bottom: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098.main__message {

        font-size: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 10px.

        width: calc(100% - 60px).

        font-size: 30px.

        padding: 15px 10px.

        margin-bottom: 50px. } }

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message {

        font-size: 25px.

        width: calc(100% - 50px). } }

    .main__div16098 .main__message span {

      font-weight: 400. }

    .main__div16098 .main__message:before {

      content: ''.

      display: block.

      border: 20px solid transparent.

      border-right: 20px solid #77a22f.

      border-bottom: 20px solid #77a22f.

      position: absolute.

      top: 40%.

      left: -40px. }
    

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message:before {

        border: 15px solid transparent.

        border-right: 15px solid #77a22f.

        border-bottom: 15px solid #77a22f.

        left: -29px. } }

    .main__div16098 .main__image {

      margin-bottom: 15px.

      margin-top: auto.

      max-width: 70%.

      margin-left: auto.

      margin-right: auto.

      width:100%.

      max-height:100% .

      height: 100%.

    }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__image {

        max-width: 100%.

        margin-left: 0.

        margin-right: 0. } }

    .main__div16098 .main__image img {

      max-width: 100%. width:auto !important. height: auto !important. }

    .main__div16098 .main__name {

      display: table.

      margin-left: 20px.

      margin-right: auto.

      text-align: right.

      font-size: 25px.

      line-height: 1.1.

      position: absolute.

      bottom: 33px.

      left: 0px.

    }

    .main__div16098 .main__name .bold {

      font-weight: bold.

      font-size: 27px. }

    .main__div16098 .col1 {

      width: 45%.

      padding-left: 40px.

      padding-top:10px. }

    .main__div16098 .col1 h2{font-size: 25px.}

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 50%.

        padding-left: 20px. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 30px. }

      .main__div16098 .col1 h2{font-size: inherit.} }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 15px. } }

    .main__div16098 .col2 {

      padding: 20px 0 20px 0.

      width: 55%.

      flex-shrink: 0.

      align-self: stretch.

      background-color: #00b9e5.

      position: relative.

      display: flex.

      flex-direction: column. }

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 50%. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 100%.

        padding: 30px 0 15px 0. } }

    .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

      position: absolute.

      width: 70px.

      height: 70px.

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

        width: 50px.

        height: 50px. } }

    .main__div16098 .col2-icon1 img, .main__div16098 .col2-icon2 img, .main__div16098 .col2-icon3 img, .main__div16098 .col2-icon4 img {

      max-height: 100%.

      width: 100%. }

    .main__div16098 .col2-icon1 {

      top: 100px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 250px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 2%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 .col2-icon2 {

      top: 200px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 300px.

        left: 25%. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 30%.

        left: 20%. } }

    .main__div16098 .col2-icon3 {

      top: 430px.

      left: 50px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 .inner_col1{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col1 .main__info{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col2-icon3 {

        top: 600px.

        left: 200px.

      } }

    .main__div16098 .col2-icon4 {

      top: 300px.

      left: 25px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 450px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 420px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 40%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 ul {

      list-style: none.

      padding: 0.

      margin: 0.

      margin-bottom: 30px. }

    .main__div16098 ul li {

      display: block.

      position: relative.

      font-weight: lighter.

      color: #000000.

      line-height: 1.1.

      display: flex.

      align-items: flex-start. }

    .main__div16098 ul li:before {

      content: ''.

      display: block.

      width: 4px.

      height: 4px.

      border-radius: 50%.

      background-color: #000000.

      flex-shrink: 0.

      margin-top: 10px.

      margin-left: 10px. }

    .main__div16098 .main__info {

      padding-right: 15px.

      font-size: 24px.

      line-height: 1.

      margin-top: -10px.

      position: absolute.

      bottom: 0.

    }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__info {

        font-size: 18px.

        line-height: 1.2. } }

    .main__div16098 .main__info img {

      width: 150px. }

    .main__div16098 .main__info span{

      color: #0f91cd.

      text-decoration: none.

      transition: all 0.25s. }
     .main__div16098 .main_title_creative{
       color: #77a22f.
       width: 100%.
      font-size: 42px.
      text-align: center.
      margin-top: 0.
      line-height: 1.
      margin-bottom: 47px.
      font-weight: bold.
     }
     @media only screen and (max-width: 767px){
     .main__div16098 .main_title_creative {
        font-size: 32px.
        padding: 0 7px.
        margin-bottom: 38px.
      }
     }ממשיכים להכין אוכל טוב #מכל_הלב_בכל_מצב


מפעיל/ת מכונה.למחלקת אריזה - אתר כרמיאלאיך יראה היום שלך?


	הפעלה שוטפת של מערך הייצור תוך שליטה בתהליכים רבים המתבצעים
	במקביל
	הקפדה על נהלי בטיחות ואיכות, וביצוע יוזמות.למניעת תאונות עבודה
	עבודה שוטפת עם.ממשקים בתחום הבטיחות, איכות וטכנלוגיה


למי מתאימה המשרה?


	הנדסאי / טכנאי - יתרון
	ניסיון קודם ממפעל.יצרני
	רקע טכני - יתרון
	עברית ברמה טובה


%מנהל/ת מגייס/ת:נמרוד שמילוביץ. חטיבה:מזון טרי%לאהוב את מה שעושים יעל

צוות ייצור

                      
תפעול / ייצור אזור צפון

מס' משרה 103763 תאריך פרסום 09/06/2021

עובד/ת רמפה -מחסן יבש- אתר שוהם

                     .main__div16098 .col1 .inner_col1{
      position: absolute.
      top: 150px.
    }
    .main__div16098 .wrapper__div {
      max-width: 100%.
      margin: auto. }
    .main__div16098 div {
      box-sizing: border-box. }
    .main__div16098 .main__wrap {

      display: flex.

      align-items: center.

      position: relative. }

    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.one_message{
        position: absolute.
        left: 37px.
      }
      .main__div16098 .main__message.one_message ~ .col2{
      padding: 120px 0 15px 0.
      }
      .main__div16098 .main__wrap {

        flex-direction: column-reverse.

        padding: 0. } }

    .main__div16098 .main__message {

      width: 50%.

      height: auto.

      min-height: 100px.

      text-align: center.

      color: #ffffff.

      background-color: #77a22f.

      position: absolute.

      z-index: 3.

      top: 15px.

      padding: 15px 50px 15px 40px.

      font-size: 35px.

      line-height: 1.

      letter-spacing: 1px.

      box-sizing: border-box.

      margin-right: 0.

      vertical-align: middle.

      border-radius: 20px.

      margin-bottom: 40px.

      font-weight: bold. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        position: relative. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-none {

      display: none. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-none {

        display: block. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-block {

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-block {

        display: none. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 30px.

        width: calc(100% - 120px).

        margin-bottom: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098.main__message {

        font-size: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 10px.

        width: calc(100% - 60px).

        font-size: 30px.

        padding: 15px 10px.

        margin-bottom: 50px. } }

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message {

        font-size: 25px.

        width: calc(100% - 50px). } }

    .main__div16098 .main__message span {

      font-weight: 400. }

    .main__div16098 .main__message:before {

      content: ''.

      display: block.

      border: 20px solid transparent.

      border-right: 20px solid #77a22f.

      border-bottom: 20px solid #77a22f.

      position: absolute.

      top: 40%.

      left: -40px. }
    

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message:before {

        border: 15px solid transparent.

        border-right: 15px solid #77a22f.

        border-bottom: 15px solid #77a22f.

        left: -29px. } }

    .main__div16098 .main__image {

      margin-bottom: 15px.

      margin-top: auto.

      max-width: 70%.

      margin-left: auto.

      margin-right: auto.

      width:100%.

      max-height:100% .

      height: 100%.

    }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__image {

        max-width: 100%.

        margin-left: 0.

        margin-right: 0. } }

    .main__div16098 .main__image img {

      max-width: 100%. width:auto !important. height: auto !important. }

    .main__div16098 .main__name {

      display: table.

      margin-left: 20px.

      margin-right: auto.

      text-align: right.

      font-size: 25px.

      line-height: 1.1.

      position: absolute.

      bottom: 33px.

      left: 0px.

    }

    .main__div16098 .main__name .bold {

      font-weight: bold.

      font-size: 27px. }

    .main__div16098 .col1 {

      width: 45%.

      padding-left: 40px.

      padding-top:10px. }

    .main__div16098 .col1 h2{font-size: 25px.}

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 50%.

        padding-left: 20px. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 30px. }

      .main__div16098 .col1 h2{font-size: inherit.} }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 15px. } }

    .main__div16098 .col2 {

      padding: 20px 0 20px 0.

      width: 55%.

      flex-shrink: 0.

      align-self: stretch.

      background-color: #00b9e5.

      position: relative.

      display: flex.

      flex-direction: column. }

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 50%. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 100%.

        padding: 30px 0 15px 0. } }

    .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

      position: absolute.

      width: 70px.

      height: 70px.

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

        width: 50px.

        height: 50px. } }

    .main__div16098 .col2-icon1 img, .main__div16098 .col2-icon2 img, .main__div16098 .col2-icon3 img, .main__div16098 .col2-icon4 img {

      max-height: 100%.

      width: 100%. }

    .main__div16098 .col2-icon1 {

      top: 100px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 250px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 2%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 .col2-icon2 {

      top: 200px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 300px.

        left: 25%. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 30%.

        left: 20%. } }

    .main__div16098 .col2-icon3 {

      top: 430px.

      left: 50px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 .inner_col1{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col1 .main__info{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col2-icon3 {

        top: 600px.

        left: 200px.

      } }

    .main__div16098 .col2-icon4 {

      top: 300px.

      left: 25px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 450px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 420px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 40%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 ul {

      list-style: none.

      padding: 0.

      margin: 0.

      margin-bottom: 30px. }

    .main__div16098 ul li {

      display: block.

      position: relative.

      font-weight: lighter.

      color: #000000.

      line-height: 1.1.

      display: flex.

      align-items: flex-start. }

    .main__div16098 ul li:before {

      content: ''.

      display: block.

      width: 4px.

      height: 4px.

      border-radius: 50%.

      background-color: #000000.

      flex-shrink: 0.

      margin-top: 10px.

      margin-left: 10px. }

    .main__div16098 .main__info {

      padding-right: 15px.

      font-size: 24px.

      line-height: 1.

      margin-top: -10px.

      position: absolute.

      bottom: 0.

    }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__info {

        font-size: 18px.

        line-height: 1.2. } }

    .main__div16098 .main__info img {

      width: 150px. }

    .main__div16098 .main__info span{

      color: #0f91cd.

      text-decoration: none.

      transition: all 0.25s. }
     .main__div16098 .main_title_creative{
       color: #77a22f.
       width: 100%.
      font-size: 42px.
      text-align: center.
      margin-top: 0.
      line-height: 1.
      margin-bottom: 47px.
      font-weight: bold.
     }
     @media only screen and (max-width: 767px){
     .main__div16098 .main_title_creative {
        font-size: 32px.
        padding: 0 7px.
        margin-bottom: 38px.
      }
     }.


עובד/ת רמפה (מפזר סחורה)
אתר שוהםאיך יראה היום שלך?


	סידור סחורה ברמפה
	שרינק להזמנות מוכנות


למי מתאימה המשרה?


	רישיון נהיגה בתוקף-חובה
	נכונות לעבודה במשמרות- חובה (לפי שבועות)
	נכונות לעבודה בצוות
לאהוב את מה שעושים דוד

צוות לוגיסטיקה

                      

מס' משרה 103757 תאריך פרסום 09/06/2021

מחסנאי/ת/ מלגזן/ית למפעל הקפה בלוד

                     .main__div16098 .col1 .inner_col1{
      position: absolute.
      top: 150px.
    }
    .main__div16098 .wrapper__div {
      max-width: 100%.
      margin: auto. }
    .main__div16098 div {
      box-sizing: border-box. }
    .main__div16098 .main__wrap {

      display: flex.

      align-items: center.

      position: relative. }

    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.one_message{
        position: absolute.
        left: 37px.
      }
      .main__div16098 .main__message.one_message ~ .col2{
      padding: 120px 0 15px 0.
      }
      .main__div16098 .main__wrap {

        flex-direction: column-reverse.

        padding: 0. } }

    .main__div16098 .main__message {

      width: 50%.

      height: auto.

      min-height: 100px.

      text-align: center.

      color: #ffffff.

      background-color: #77a22f.

      position: absolute.

      z-index: 3.

      top: 15px.

      padding: 15px 50px 15px 40px.

      font-size: 35px.

      line-height: 1.

      letter-spacing: 1px.

      box-sizing: border-box.

      margin-right: 0.

      vertical-align: middle.

      border-radius: 20px.

      margin-bottom: 40px.

      font-weight: bold. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        position: relative. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-none {

      display: none. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-none {

        display: block. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-block {

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-block {

        display: none. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 30px.

        width: calc(100% - 120px).

        margin-bottom: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098.main__message {

        font-size: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 10px.

        width: calc(100% - 60px).

        font-size: 30px.

        padding: 15px 10px.

        margin-bottom: 50px. } }

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message {

        font-size: 25px.

        width: calc(100% - 50px). } }

    .main__div16098 .main__message span {

      font-weight: 400. }

    .main__div16098 .main__message:before {

      content: ''.

      display: block.

      border: 20px solid transparent.

      border-right: 20px solid #77a22f.

      border-bottom: 20px solid #77a22f.

      position: absolute.

      top: 40%.

      left: -40px. }
    

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message:before {

        border: 15px solid transparent.

        border-right: 15px solid #77a22f.

        border-bottom: 15px solid #77a22f.

        left: -29px. } }

    .main__div16098 .main__image {

      margin-bottom: 15px.

      margin-top: auto.

      max-width: 70%.

      margin-left: auto.

      margin-right: auto.

      width:100%.

      max-height:100% .

      height: 100%.

    }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__image {

        max-width: 100%.

        margin-left: 0.

        margin-right: 0. } }

    .main__div16098 .main__image img {

      max-width: 100%. width:auto !important. height: auto !important. }

    .main__div16098 .main__name {

      display: table.

      margin-left: 20px.

      margin-right: auto.

      text-align: right.

      font-size: 25px.

      line-height: 1.1.

      position: absolute.

      bottom: 33px.

      left: 0px.

    }

    .main__div16098 .main__name .bold {

      font-weight: bold.

      font-size: 27px. }

    .main__div16098 .col1 {

      width: 45%.

      padding-left: 40px.

      padding-top:10px. }

    .main__div16098 .col1 h2{font-size: 25px.}

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 50%.

        padding-left: 20px. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 30px. }

      .main__div16098 .col1 h2{font-size: inherit.} }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 15px. } }

    .main__div16098 .col2 {

      padding: 20px 0 20px 0.

      width: 55%.

      flex-shrink: 0.

      align-self: stretch.

      background-color: #00b9e5.

      position: relative.

      display: flex.

      flex-direction: column. }

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 50%. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 100%.

        padding: 30px 0 15px 0. } }

    .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

      position: absolute.

      width: 70px.

      height: 70px.

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

        width: 50px.

        height: 50px. } }

    .main__div16098 .col2-icon1 img, .main__div16098 .col2-icon2 img, .main__div16098 .col2-icon3 img, .main__div16098 .col2-icon4 img {

      max-height: 100%.

      width: 100%. }

    .main__div16098 .col2-icon1 {

      top: 100px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 250px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 2%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 .col2-icon2 {

      top: 200px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 300px.

        left: 25%. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 30%.

        left: 20%. } }

    .main__div16098 .col2-icon3 {

      top: 430px.

      left: 50px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 .inner_col1{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col1 .main__info{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col2-icon3 {

        top: 600px.

        left: 200px.

      } }

    .main__div16098 .col2-icon4 {

      top: 300px.

      left: 25px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 450px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 420px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 40%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 ul {

      list-style: none.

      padding: 0.

      margin: 0.

      margin-bottom: 30px. }

    .main__div16098 ul li {

      display: block.

      position: relative.

      font-weight: lighter.

      color: #000000.

      line-height: 1.1.

      display: flex.

      align-items: flex-start. }

    .main__div16098 ul li:before {

      content: ''.

      display: block.

      width: 4px.

      height: 4px.

      border-radius: 50%.

      background-color: #000000.

      flex-shrink: 0.

      margin-top: 10px.

      margin-left: 10px. }

    .main__div16098 .main__info {

      padding-right: 15px.

      font-size: 24px.

      line-height: 1.

      margin-top: -10px.

      position: absolute.

      bottom: 0.

    }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__info {

        font-size: 18px.

        line-height: 1.2. } }

    .main__div16098 .main__info img {

      width: 150px. }

    .main__div16098 .main__info span{

      color: #0f91cd.

      text-decoration: none.

      transition: all 0.25s. }
     .main__div16098 .main_title_creative{
       color: #77a22f.
       width: 100%.
      font-size: 42px.
      text-align: center.
      margin-top: 0.
      line-height: 1.
      margin-bottom: 47px.
      font-weight: bold.
     }
     @media only screen and (max-width: 767px){
     .main__div16098 .main_title_creative {
        font-size: 32px.
        padding: 0 7px.
        margin-bottom: 38px.
      }
     }.


מלגזן/ית-משמרת בוקר (זמני)
אתר לודאיך יראה היום שלך?


	סידור מערך חומרי הדלם ותוצג


למי מתאימה המשרה?


	12 שנות לימוד-חובה
	רישיון על מלגזה-חובה
	ניסיון בעבודה על מלגזה-חובה
	נכונות לעבודה משולבת משימות מחסן פיזיות
לאהוב את מה שעושים דוד

צוות לוגיסטיקה

                      

מס' משרה 103770 תאריך פרסום 09/06/2021

מלקט/ת לשוהם

                     .main__div16098 .col1 .inner_col1{
      position: absolute.
      top: 150px.
    }
    .main__div16098 .wrapper__div {
      max-width: 100%.
      margin: auto. }
    .main__div16098 div {
      box-sizing: border-box. }
    .main__div16098 .main__wrap {
      display: flex.
      align-items: center.
      position: relative. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__wrap {
        flex-direction: column-reverse.
        padding: 0. } }
    .main__div16098 .main__message {
      width: 50%.
      height: auto.
      min-height: 100px.
      text-align: center.
      color: #ffffff.
      background-color: #77a22f.
      position: absolute.
      z-index: 3.
      top: 15px.
      padding: 15px 50px 15px 40px.
      font-size: 35px.
      line-height: 1.
      letter-spacing: 1px.
      box-sizing: border-box.
      margin-right: 0.
      vertical-align: middle.
      border-radius: 20px.
      margin-bottom: 40px.
      font-weight: bold. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message {
        position: relative. } }
    .main__div16098 .main__message.desktop-none {
      display: none. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.desktop-none {
        display: block. } }
    .main__div16098 .main__message.desktop-block {
      display: block. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.desktop-block {
        display: none. } }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message {
        height: auto.
        margin-right: 30px.
        width: calc(100% - 120px).
        margin-bottom: 40px. } }
    @media screen and (max-width: 768px) {
      .main__div16098.main__message {
        font-size: 40px. } }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .main__message {
        height: auto.
        margin-right: 10px.
        width: calc(100% - 60px).
        font-size: 30px.
        padding: 15px 10px.
        margin-bottom: 50px. } }
    @media screen and (max-width: 400px) {
      .main__div16098 .main__message {
        font-size: 25px.
        width: calc(100% - 50px). } }
    .main__div16098 .main__message span {
      font-weight: 400. }
    .main__div16098 .main__message:before {
      content: ''.
      display: block.
      border: 20px solid transparent.
      border-right: 20px solid #77a22f.
      border-bottom: 20px solid #77a22f.
      position: absolute.
      top: 40%.
      left: -40px. }
    @media screen and (max-width: 400px) {
      .main__div16098 .main__message:before {
        border: 15px solid transparent.
        border-right: 15px solid #77a22f.
        border-bottom: 15px solid #77a22f.
        left: -29px. } }
    .main__div16098 .main__image {
      margin-bottom: 15px.
      margin-top: auto.
      max-width: 70%.
      margin-left: auto.
      margin-right: auto.
      width:100%.
      max-height:100% .
      height: 100%.
    }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__image {
        max-width: 100%.
        margin-left: 0.
        margin-right: 0. } }
    .main__div16098 .main__image img {
      max-width: 100%. width:auto !important. height: auto !important. }
    .main__div16098 .main__name {
      display: table.
      margin-left: 20px.
      margin-right: auto.
      text-align: right.
      font-size: 25px.
      line-height: 1.1.
      position: absolute.
      bottom: 33px.
      left: 0px.
    }
    .main__div16098 .main__name .bold {
      font-weight: bold.
      font-size: 27px. }
    .main__div16098 .col1 {
      width: 45%.
      padding-left: 40px.
      padding-top:10px. }
    .main__div16098 .col1 h2{font-size: 25px.}
    @media screen and (max-width: 1200px) {
      .main__div16098 .col1 {
        width: 50%.
        padding-left: 20px. } }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col1 {
        width: 100%.
        padding: 50px 30px. }
      .main__div16098 .col1 h2{font-size: inherit.} }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .col1 {
        width: 100%.
        padding: 50px 15px. } }
    .main__div16098 .col2 {
      padding: 20px 0 20px 0.
      width: 55%.
      flex-shrink: 0.
      align-self: stretch.
      background-color: #00b9e5.
      position: relative.
      display: flex.
      flex-direction: column. }
    @media screen and (max-width: 1200px) {
      .main__div16098 .col2 {
        width: 50%. } }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col2 {
        width: 100%.
        padding: 30px 0 15px 0. } }
    .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {
      position: absolute.
      width: 70px.
      height: 70px.
      display: block. }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {
        width: 50px.
        height: 50px. } }
    .main__div16098 .col2-icon1 img, .main__div16098 .col2-icon2 img, .main__div16098 .col2-icon3 img, .main__div16098 .col2-icon4 img {
      max-height: 100%.
      width: 100%. }
    .main__div16098 .col2-icon1 {
      top: 100px.
      left: 60px. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col2-icon1 {
        top: 250px.
        left: 30px. } }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .col2-icon1 {
        top: 2%.
        left: 15px. } }
    .main__div16098 .col2-icon2 {
      top: 200px.
      left: 60px. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col2-icon2 {
        top: 300px.
        left: 25%. } }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .col2-icon2 {
        top: 30%.
        left: 20%. } }
    .main__div16098 .col2-icon3 {
      top: 430px.
      left: 50px. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col1 .inner_col1{
        position: static.
      }
      .main__div16098 .col1 .main__info{
        position: static.
      }
      .main__div16098 .col2-icon3 {
        top: 600px.
        left: 200px.
      } }
    .main__div16098 .col2-icon4 {
      top: 300px.
      left: 25px. }
    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .col2-icon4 {
        top: 450px.
        left: 30px. } }
    @media screen and (max-width: 768px) {
      .main__div16098 .col2-icon4 {
        top: 420px. } }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .col2-icon4 {
        top: 40%.
        left: 15px. } }
    .main__div16098 ul {
      list-style: none.
      padding: 0.
      margin: 0.
      margin-bottom: 30px. }
    .main__div16098 ul li {
      display: block.
      position: relative.
      font-weight: lighter.
      color: #000000.
      line-height: 1.1.
      display: flex.
      align-items: flex-start. }
    .main__div16098 ul li:before {
      content: ''.
      display: block.
      width: 4px.
      height: 4px.
      border-radius: 50%.
      background-color: #000000.
      flex-shrink: 0.
      margin-top: 10px.
      margin-left: 10px. }
    .main__div16098 .main__info {
      padding-right: 15px.
      font-size: 24px.
      line-height: 1.
      margin-top: -10px.
      position: absolute.
      bottom: 0.
    }
    @media screen and (max-width: 576px) {
      .main__div16098 .main__info {
        font-size: 18px.
        line-height: 1.2. } }
    .main__div16098 .main__info img {
      width: 150px. }
    .main__div16098 .main__info span{
      color: #0f91cd.
      text-decoration: none.
      transition: all 0.25s. }
. . . . . . . . . . .מלקט/ת. . . . . . . . . . . ...מרלוג שוהםאיך יראה היום שלך?


	ליקוט הזמנות- הכנת הזמנות ללקוחות החברה


למי מתאימה המשרה?


	רישיון נהיגה בתוקף-חובה
	יכולת עבודה פיזית- חובה
	ניסיון בליקוט -יתרון
	יכולת עבודה במשמרות ו
אבנר

צוות לוגיסטיקה

                      

מס' משרה 103752 תאריך פרסום 09/06/2021

מנהל/ת מותג תפוצ'יפס - אתר פתח תקווה

                     .main__div16098 .col1 .inner_col1{
      position: absolute.
      top: 150px.
    }
    .main__div16098 .wrapper__div {
      max-width: 100%.
      margin: auto. }
    .main__div16098 div {
      box-sizing: border-box. }
    .main__div16098 .main__wrap {

      display: flex.

      align-items: center.

      position: relative. }

    @media screen and (max-width: 992px) {
      .main__div16098 .main__message.one_message{
        position: absolute.
        left: 37px.
      }
      .main__div16098 .main__message.one_message ~ .col2{
      padding: 120px 0 15px 0.
      }
      .main__div16098 .main__wrap {

        flex-direction: column-reverse.

        padding: 0. } }

    .main__div16098 .main__message {

      width: 50%.

      height: auto.

      min-height: 100px.

      text-align: center.

      color: #ffffff.

      background-color: #77a22f.

      position: absolute.

      z-index: 3.

      top: 15px.

      padding: 15px 50px 15px 40px.

      font-size: 35px.

      line-height: 1.

      letter-spacing: 1px.

      box-sizing: border-box.

      margin-right: 0.

      vertical-align: middle.

      border-radius: 20px.

      margin-bottom: 40px.

      font-weight: bold. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        position: relative. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-none {

      display: none. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-none {

        display: block. } }

    .main__div16098 .main__message.desktop-block {

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message.desktop-block {

        display: none. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 30px.

        width: calc(100% - 120px).

        margin-bottom: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098.main__message {

        font-size: 40px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__message {

        height: auto.

        margin-right: 10px.

        width: calc(100% - 60px).

        font-size: 30px.

        padding: 15px 10px.

        margin-bottom: 50px. } }

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message {

        font-size: 25px.

        width: calc(100% - 50px). } }

    .main__div16098 .main__message span {

      font-weight: 400. }

    .main__div16098 .main__message:before {

      content: ''.

      display: block.

      border: 20px solid transparent.

      border-right: 20px solid #77a22f.

      border-bottom: 20px solid #77a22f.

      position: absolute.

      top: 40%.

      left: -40px. }
    

    @media screen and (max-width: 400px) {

      .main__div16098 .main__message:before {

        border: 15px solid transparent.

        border-right: 15px solid #77a22f.

        border-bottom: 15px solid #77a22f.

        left: -29px. } }

    .main__div16098 .main__image {

      margin-bottom: 15px.

      margin-top: auto.

      max-width: 70%.

      margin-left: auto.

      margin-right: auto.

      width:100%.

      max-height:100% .

      height: 100%.

    }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .main__image {

        max-width: 100%.

        margin-left: 0.

        margin-right: 0. } }

    .main__div16098 .main__image img {

      max-width: 100%. width:auto !important. height: auto !important. }

    .main__div16098 .main__name {

      display: table.

      margin-left: 20px.

      margin-right: auto.

      text-align: right.

      font-size: 25px.

      line-height: 1.1.

      position: absolute.

      bottom: 33px.

      left: 0px.

    }

    .main__div16098 .main__name .bold {

      font-weight: bold.

      font-size: 27px. }

    .main__div16098 .col1 {

      width: 45%.

      padding-left: 40px.

      padding-top:10px. }

    .main__div16098 .col1 h2{font-size: 25px.}

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 50%.

        padding-left: 20px. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 30px. }

      .main__div16098 .col1 h2{font-size: inherit.} }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col1 {

        width: 100%.

        padding: 50px 15px. } }

    .main__div16098 .col2 {

      padding: 20px 0 20px 0.

      width: 55%.

      flex-shrink: 0.

      align-self: stretch.

      background-color: #00b9e5.

      position: relative.

      display: flex.

      flex-direction: column. }

    @media screen and (max-width: 1200px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 50%. } }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2 {

        width: 100%.

        padding: 30px 0 15px 0. } }

    .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

      position: absolute.

      width: 70px.

      height: 70px.

      display: block. }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1, .main__div16098 .col2-icon2, .main__div16098 .col2-icon3, .main__div16098 .col2-icon4 {

        width: 50px.

        height: 50px. } }

    .main__div16098 .col2-icon1 img, .main__div16098 .col2-icon2 img, .main__div16098 .col2-icon3 img, .main__div16098 .col2-icon4 img {

      max-height: 100%.

      width: 100%. }

    .main__div16098 .col2-icon1 {

      top: 100px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 250px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon1 {

        top: 2%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 .col2-icon2 {

      top: 200px.

      left: 60px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 300px.

        left: 25%. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon2 {

        top: 30%.

        left: 20%. } }

    .main__div16098 .col2-icon3 {

      top: 430px.

      left: 50px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col1 .inner_col1{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col1 .main__info{

        position: static.

      }

      .main__div16098 .col2-icon3 {

        top: 600px.

        left: 200px.

      } }

    .main__div16098 .col2-icon4 {

      top: 300px.

      left: 25px. }

    @media screen and (max-width: 992px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 450px.

        left: 30px. } }

    @media screen and (max-width: 768px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 420px. } }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .col2-icon4 {

        top: 40%.

        left: 15px. } }

    .main__div16098 ul {

      list-style: none.

      padding: 0.

      margin: 0.

      margin-bottom: 30px. }

    .main__div16098 ul li {

      display: block.

      position: relative.

      font-weight: lighter.

      color: #000000.

      line-height: 1.1.

      display: flex.

      align-items: flex-start. }

    .main__div16098 ul li:before {

      content: ''.

      display: block.

      width: 4px.

      height: 4px.

      border-radius: 50%.

      background-color: #000000.

      flex-shrink: 0.

      margin-top: 10px.

      margin-left: 10px. }

    .main__div16098 .main__info {

      padding-right: 15px.

      font-size: 24px.

      line-height: 1.

      margin-top: -10px.

      position: absolute.

      bottom: 0.

    }

    @media screen and (max-width: 576px) {

      .main__div16098 .main__info {

        font-size: 18px.

        line-height: 1.2. } }

    .main__div16098 .main__info img {

      width: 150px. }

    .main__div16098 .main__info span{

      color: #0f91cd.

      text-decoration: none.

      transition: all 0.25s. }
     .main__div16098 .main_title_creative{
       color: #77a22f.
       width: 100%.
      font-size: 42px.
      text-align: center.
      margin-top: 0.
      line-height: 1.
      margin-bottom: 47px.
      font-weight: bold.
     }
     @media only screen and (max-width: 767px){
     .main__div16098 .main_title_creative {
        font-size: 32px.
        padding: 0 7px.
        margin-bottom: 38px.
      }
     }.


מנהל/ת מותג תפוצ'יפס
אתר פתח תקווהאיך יראה היום שלך?
.


	אחריות על ניהול המותג והוצאה לפועל של מהלכים שיווקיים:
	אסטרטגיית המותג, פרויקטי חדשנות, שיתופי פעולה, עיצוב אריזות ועוד
	הוצאה לפועל של התקשורת השיווקית:
	הבנת קהלי המותג, בניית בריף תקשורתי, עבודה מול משרדי פרסום,
	עבודת דיגיטל ותוכן רחבה
	.ניתוחים ואנליזה שיווקית, מעקב שוטף ובקרה של ביצועי המותג
	והמתחרים כולל ניהול תקציב
	הכנת מצגות וחומרים שיווקיים והצגתם
	תמיכה תפעולית: פתיחת מק"טים, טיפול בהזמנות רכש


למי מתאימה המשרה?


	תואר ראשון בשיווק, כלכלה או מנהל עסקים
	ניסיון כמנהל/ת מותג, עדיפות לחברת מוצרי צריכה
	מוטיבציה גבוהה, תשוקה לאוכל ולאנשים, יצירתיות, סקרנות
	יכולת ביצועית והובלת פרויקטים
לאהוב את מה שעושים אוריין

צוות אדמיניסטרציה

                      
שיווק יח"צ וייצוא אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3389 תאריך פרסום 09/06/2021

Incident & Response (IR) Analyst

                     Our Cybersecurity Center of Excellence is looking for an experienced and motivated Incident & Response Analyst professional, to establish and operate IR monitoring lab, supporting tens of automotive products/
In this position, you will identify, assess, and manage vulnerabilities, while collaborating with PSIRT teams from various locations.
Main responsibilities as I&R Analyst:
- Lead company Incident and Response activities
- Monitoring vulnerabilities in wide range of products by using automated tools
- Analyze, triage and manage vulnerabilities
- Manage incidents and suggest short-term mitigations
Qualifications and skills
- 3+ years of commercial experience in threat intelligence, IR and monitoring
- Experience/knowledge embedded products - advantage
- Very good understanding of cyber security concepts focuses on Linux/Android OS - advantage
- Basic understanding of attacks and exploits, how they work and how to assess and mitigate the damage
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3383 תאריך פרסום 09/06/2021

IT Security Specialist

                     This successful SaaS startup is looking for an IT Security Specialist , who enjoys security work and has both deep and wide expertise in the security space.
You will make out IT environment more secure by protecting system boundaries, securing highly sensitive data, keeping endpoint systems, improving our Identity & privileges accounts protection and being responsible for our security systems.
Qualified candidates will have a solid background in security and systems engineering and good background working with SOC teams and implementing remediation actions.
Requirements:
- Proven work 3-5 years of experience as a IT Security or Information Security Engineer
- Hands on experience in security systems, including firewalls,EDR, intrusion detection systems, authentication systems (IDP), log management, content filtering,NAC, DLP etc
- Experience with network technologies, topology, and network monitoring tools
- Experience with Cloud
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3390 תאריך פרסום 09/06/2021

Cyber Red Team Leader

                     We are looking for a motivated and talented Red Team leader to conduct and drive red team activity in a large-scale company within our Cyb CoE 
The right person will have knowledge and experience with advanced concepts such as application manipulation, exploit development and stealthy operations. 
Main responsibilities in this position:
- Perform system and network penetration, web and mobile application testing, threat analysis, wireless network assessments, and social-engineering assessments
- Design and develop scripts, frameworks, and tools required for facilitating and executing complex undetected attacks
- Lead the entire operation from scenario identification, execution through remediation
- Recruit, mentor, and guide other team members
- Co-work with CISO and audit team
Qualifications and skills
- Ex-intelligence unit or equivalent with relevant hands-on offensive experience in pen-testing and red team operations – must
- 5 plus years of commercial experience in offensive cybersecurity and pen-testing with 3 of them as a team leader position (advantage)
- Experience / familiar with:
Experience with Windows and Linux penetration testing
Deep OS internal understanding
Hands-on experience with IT and OT penetration testing for large scale networks
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3343 תאריך פרסום 09/06/2021

Purple team leader

                     We are a successful cyber startup looking for an experienced Manager for our purple team.
The ideal manager combines business and technical acuity together with an innovative approach throughout the entire red team projects and research.
Other responsibilities include:
- Lead a team of 4-6 experienced and passionate PT-IR researchers responsible for developing and executing several cutting edge stealth penetrations while reaching into sensitive human life systems and critical business processes, in order to assess the operational risk and find the weaknesses in its security process.
- Execute on several projects in parallel ensuring clear communication and timely and high-quality delivery of projects.
- Investigate critical incidents of our customers
- Hands-on - at least 30% of the time.
Requirements:
- At least 2-3 years of management experience, growing and mentoring.
- 4-5+ years' experience in penetration testing / red teaming or cyber operational understanding
- Strong understanding of customers, business and company needs
- Technical expertise & knowledge in information security architecture, network and operating systems, computer network intrusion detection/prevention systems and network devices
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3385 תאריך פרסום 09/06/2021

Compliance and Security Project Management

                     This successful SaaS startup is looking for a Security & Compliance to ensure that Monday is in compliance with international and local standards and regulations and drive forward the continued improvement of our security program. 
Description:
- Acting as a focal point for internal and external interfaces security-related inquiries, including work on security assessment questionnaires.
- Work with R&D, and IT teams on security projects, helping them achieve goals and timeline.- 
- Working closely with Legal team on security agreements, playing a crucial role in enabling the company’s continued growth.
- Working with customer facing teams and act as security representor when discussing customers/potential customers
Requirements:
- Previous 2+ experience with GRC, compliance, information security and/or privacy governance
- Previous experience in project management is an advantage.
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3375 תאריך פרסום 09/06/2021

SaaS Product Manager

                     Founded by a team of seasoned cybersecurity entrepreneurs and backed by top-tier VCs, we are a fast-growing, early-stage startup that has embarked on a journey to disrupt the world of cloud incident response
What will you be doing?
- You will take a leadership position and make a significant impact on the market.
- You will help in building an awesome product organization and deliver a user-centered security product that helps in solving a major problem the industry is facing.
- Shape strategy and define detailed product roadmaps
- Generate new product ideas and groom the backlog according to Agile principles
What should you bring to the table?
- 3-6 years of experience in product management
- Technical background
- Experience developing and launching great-looking SaaS products with impressive UI
- Experience in B2B and cybersecurity - Advantage
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 3357 תאריך פרסום 09/06/2021

threat intelligence tech analyst

                     We are a startup looking for an experienced threat intelligence analyst with tech skills, which is passionate both about technology and intelligence.
ROLES AND RESPONSIBILITIES
- Identify and evaluate new data sources.
- Conduct web-based and HUMINT based research on Deep Web and other restricted information sources.
- Develop and execute advanced data analytics using our proprietary intelligence platform.
- Produce insights on the latest trends and relevant threat groups in cybercrime from open, restricted, and proprietary data sources through written intelligence products.
REQUIRED QUALIFICATIONS
- 3 + years of experience in an analytical role of threat intelligence analyst, or similar positions.
- Experience with basic malware analysis or knowledge with malware
- Knowledge and experience in Python
- Excellent English verbal and written communication skills.
                    
אבטחת-מידע אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 4137 תאריך פרסום 09/06/2021

מטפל/ת עיסוי

                     דרוש/ה מטפל/ת בעיסוי למרפאת כללית רפואה משלימה תל מונד
 דרישות: 
נכונות לעבודה במשמרות. 
תעודת הסמכה - חובה.
ניסיון כמטפל/ת.
רמת שירותיות גבוהה, יחסי אנוש טובים.
                      

מס' משרה 4145 תאריך פרסום 09/06/2021

מטפל/ת עיסוי/ רפלקסולוגיה

                     דרוש/ה מטפל/ת בעיסוי/ רפלקסולוגיה למרפאת כללית רפואה משלימה לוינשטיין- רעננה
 דרישות: 
נכונות לעבודה במשמרות. 
תעודת הסמכה - חובה.
ניסיון כמטפל/ת.
רמת שירותיות גבוהה, יחסי אנוש טובים.
                      

מס' משרה 35098 תאריך פרסום 09/06/2021

מפתח/ת תוכנה WEB

                     תיאור התפקיד:
מפתח/ת תוכנה על פי מפרטים (תיק תכניות) בהנחיית ראש צוות או מתכנן/מנתחמערכות בכיר.
בנוסף מבצע עבודות תכנות מורכבות ועבודות עיצוב. מנחה תוכניתנים בצוות, כותב/ת תכניות מורכבות או מרכזיות בפרויקט, מתכנן/ת ומבצע/ת בדיקות ומבחנים סופיים.
פיתוח בטכנולוגיות קוד פתוח ו- CORE .NET ותחזוק מערכות בסביבות טכנולוגיות שונות עם דגש על טכנולוגיות WEB ו MS.
עבודה מול בסיסי נתונים אורקל ו Sql-Server.
חלק מהפיתוח החדש נעשה למערכות בסביבות ענן.
 דרישות התפקיד:
ניסיון עם Core .NET .
ניסיון עם NODE.JS.
ניסיון עם SQL SERVER , Oracle,PostgreSQL .
נסיון ביישום CICD .
עבודה במתודולוגיית Agile .
נסיון פיתוח בענן.
                      
תוכניתן Node.js ירושלים יו"ש

מס' משרה 35099 תאריך פרסום 09/06/2021

Front Software Engineering Specialist

                     job description:
Responsible for the design, development, modification, debugging and/or maintenance of software systems. Works on specific modules, applications or technologies, and deals with sophisticated assignments during the software development process.
job Requirements:
 
Must Have
	
	7+ years experienced strong developer 
	
	
	 Front End Specialist with strong knowledge of React, Java Scripts, JMX etc
	
	
	Knowledge of Docker, Kubernetes
	
	
	Experience working with Grafana  (Strong Positive to have)
	
	
	 PostgreSQL 
	
	
	 SQL, Linux Knowledge
	
	
	  Strong English Communication Skill
	
Good to Have
	
	  AWS/Azure Exposure
	
	
	  Python Knowledge
	
	
	   Monitoring Open Source Tools (TICK Stack, ELK etc)
                    
תוכניתן React אזור השרון

מס' משרה 7002 תאריך פרסום 09/06/2021

רנטגנאי/ית לתל אביב שפרינצק

                     מאוחדת מגייסת רנטגנאי/ת לתל אביב שפרינצק

.

תיאור התפקיד:

.


	ביצוע כל סוגי בדיקות רנטגן
	בקרת איכות הצילומים 
	העברת הצילומים למערכת ממוחשבת
	עבודה עם מערכות ומכשור דיגיטאלי מתקדם.


.

..

 דרישות התפקיד:

דרישות סף:

השכלה: 


	בוגר/ת תואר ראשון לרנטגנאות ודימות במוסד אקדמי מוכר בישראל


או

בוגר תואר אקדמי מחו"ל עם ניסיון מקצועי בתחום הדימות של 3 שנים לפחות במוסד רפואי בישראל

יתרון: 


	ניסיון מקצועי בתחום הרנטגן
	שליטה במערכות מחשוב בתחום הדימות


מיומנויות:


	יחסי אנוש טובים
	עבודת צוות
	גישה שירותית


.

היקף משרה: על פי הצורך

נכונות לעבודה מפוצלת ובמשמרות

.


	המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד
	תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות

נא צרף/י תעודות השכלה והכשרה רלבנטיים
                      
רנטגן אזור מרכז - גוש דן

מס' משרה 180376 תאריך פרסום 09/06/2021

עובד/ת ייצור

                     לחברה מובילה לייצור גופי תאורה במודיעין 
דרוש/ה עובד/ת ייצור 
ימים א'- ה' 8:00-17:00 + שישי לסירוגין 
הגעה עצמית למודיעין 
קליטה ישירה לחברה , תנאים ושכר טובים למתאימים/ות 
 דרישות : 
ניסיון וידע טכני - חובה 
יתרון לידע בהלחמות חשמל / אלקטרוניקה
                      

מס' משרה 180393 תאריך פרסום 09/06/2021

למפעל מוביל דרוש/ה מחסנאי/ת

                     רישיון מלגזה חובה
שעות עבודה: 7-1:00/18:00
פריוריטי- יתרון
                      

מס' משרה 180401 תאריך פרסום 09/06/2021

מחסנאי/ת

                     מחסנאי מלגזן-
עבודה במחסן קדמי- קבלת סחורה
הזנה וקליטה למערכת פריוריטי
סידור הסחורה
עבודה על מלגזה. רישיון וניסיון בעבודה על מלגזה- חובה
עבודה בצוות במהלך כל שעות המשמרת
משרת בוקר- 7-16 עם נכונות לשעות נוספות
                      
מחסן/רכש/לוגיסטיקה חדרה חיפה והקריות

מס' משרה 180399 תאריך פרסום 09/06/2021

ראש/ת צוות הפצה ומחסנים למחלקת לוגיסטיקה

                     ‏‏‏‏‏‏‏ראש צוות הפצה ומחסנים במחלקת הלוגיסטיקה - אחריות על תאום, מעקב ושילוח ייצוא ושוק המקומי. 
כולל ניהול צוות, תכנון הובלה וניהול מלאי. 
עבודה מול ממשקים רבים (חיצוניים ופנימיים)
משרה מלאה +שעות נוספות.
עבודה משרדית+שטח
הנדסאי/ת תעשיה וניהול/ תואר ראשון בלוגיסטיקה - חובה.
לפחות 3 שנות ניסיון בתפקיד לוגיסטי ניהולי.
הכרות עם מערכת ERP -יתרון.
שימוש ותפעול של יישומי מחשב שונים ברמה גבוהה, בעיקר עבודה באקסל.
עברית ברמת שפת אם.
אנגלית ברמה טובה.
                      

מס' משרה 180411 תאריך פרסום 09/06/2021

דרוש/ה רכז/ת תפעול ואדמינ' למרפאה פרטית בת"א

                     למרפאה פרטית וייחודית בתל אביב דרוש.ה רכז.ת אדמיניסטרציה ותפעול 
נדרשת נכונות למשמרות במשרה מלאה ( בוקר 8-16:30  ערב 14:00-22:30 ),זמינות ל- 3 משמרות ערב בשבוע + נכונות לשעות נוספות + כוננות טלפונית מהבית בסופי שבוע לסירוגין.
תיאור תפקיד:
גורם מקשר בין המטופל והצוות הרפואי, המתפעל אירועים רפואיים באמצעות העברת נתונים ומסרים בין הצדדים, תאום הפעולות הרפואיות הנדרשות תוך יכולת שיחה והכלה של מטופל ובני משפחתו
"תפעול מגוון אירועים רפואיים של מטופלים שונים בו זמנית, מעקב אחר רצף האירועים, תיעוד הנתונים, גבייה, מענה טלפוני ותקשורת בווטסאפ 
"ניהול לו"ז הצוות הרפואי ותאום ביקור רופאים.ות ואחים.יות
"משלוח תרופות וציוד רפואי לבית המטופל
"תפעול מערך תאום בדיקות במרפאה ובמכונים 
"תפעול מרפאת מומחים במרפאה
"תמיכה וסיוע במשימות אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות על פי הצורך
 דרישות התפקיד:
"שליטה גבוהה בתוכנות אופיס
"עברית רהוטה ויכולת ניהול שיחה באנגלית- חובה!
"בגרות ואינטליגנציה רגשית גבוהה
"יכולת הפעלת שיקול דעת ותיעדוף משימות
"יכולת עבודה מול ממשקים מרובים תוך עמידה בלחץ
"ניסיון בתפקיד דומה - יתרון משמעותי
"מגורים-ת"א והסביבה
                      
מזכירות ואדמינסטרציה אזור מרכז - גוש דן
                     מזכיר.ת ערב (עד 20:30) + רכז.ת גביה 
לתפקיד מגוון ומעניין בעולם הכספים והאדמיניסטרציה הכולל ניהול עמדת קבלה ואחריות על תחום הגבייה.
במסגרת התפקיד: מעקב, הפקדות לבנקים, טיפול בזיכויים, שליטה מלאה במידע לגבי חיובים, מעקב אחר תשלומים וכו'.
איוש עמדת הקבלה בימים א-ה 12:30-20:30 כונות וזמינות לעבודה פעמיים בחודש בימי שישי - 8-13 
 קבלת קהל ומענה טלפוני, מענה למיילים, תיוק דיגיטלי, הכנת מכתבים, הקלדות, הזמנת שליחויות,
הבאת בדיקות למעבדה, רכישת תרופות בבית מרקחת, תמיכה ועזרה במשימות המרפאה השונות.
סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית ומטלות שונות במרפאה לפי הצורך.
יום עבודה מלא (8.5 שעות ביום) בחלוקה של 4 שעות טיפול בגביה/כספים + 4.5 שעות ניהול אדמיניסטרציה
 
 דרישות:
אנגלית ברמה מצוינת -חובה!
עברית רהוטה, שליטה באופיס ויכולת הקלדה טובה
תעודת 1-2 הנה"ח- יתרון משמעותי
יכולת עבודה תחת לחץ תוך עיסוק בריבוי משימות בו זמנית.
יכולת ירידה לפרטים וביצוע מדויק של משימות.
                      
מזכירות ואדמינסטרציה אזור מרכז - גוש דן
                     טיפול ותפעול במערך ההזמנות ולהגיסטיקה של מערך הליקוט.
 דרישות: שליטה בפריורטי- יתרון
ניסיון קודם יתרון רב
שעות עבודה 7:00-17:00 ( אין גמישות) ימי שישי לסירוגן.
                      
                     תיאור תפקיד:
1.אחריות לארגון עבודת המשרד.
2.ביצוע מכלול עבודות האדמיניסטרציה השוטפות וסיוע למנהל במחלקה בביצוע משימות בשוטף, כולל מעקב אחרי משימות ועמידה ביעדים. ניתוב מסמכים, הקלדות וריכוז חומרים נדרשים, תיוק, מתן מענה טלפוני ותמיכה לעובדי המחלקה.
3.אחריות על ניהול היומן כולל תאומי פגישות ל-12 מנהלי מחלקות.
4.רישום והקלדה סיכומי ישיבות ומפיצה אותם ע"פ דרישות הממונה.
5.ריכוז והכנה חומרי עזר עבור ישיבות, ועדות או טיפול אחר בהתאם להנחיות המנהל.
6.קיום קשרים לתפעול שוטף של ענייני המשרד עם גורמים שונים במוסד ומחוצה לו.
דרישות: 1.	השכלה תיכונית -תעודת בגרות. יתרון לבוגרי תואר ראשון.
2.	בוגרת קורס מוכר למזכירות.
3.	ידיעת השפה העברית על בורייה
4.	רצויה-ידיעת השפה האנגלית.
5.	שליטה מלאה בתכנות office.
6.	עבודה קודמת עם מערכות סער או מצפן- יתרון
7.	בעל יחסי אנוש מצויינים, עבודה עצמאית ובצוות
8.	יכולת למידה וסבלנות
                      
מזכירות ואדמינסטרציה אזור מרכז - גוש דן

המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד

;