נקה

(6)
(6)
(11)
(7)
(2)
(1)
(4)
(6)
(5)
(7)
(8)
(17)
(4)
(1)
(3)
(5)
(14)
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(4)
(9)
(11)
(4)
(32)
(1)
(1)
(21)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(8)
(4)
(3)
(18)
(3)
(2)
(1)
(4)
(5)
(5)
(1)
(22)
(1)
(3)
(12)
(4)
(6)
(1)
(1)
(1)
(8)
(6)
(1)
(2)
(33)
(42)
(6)
(74)
(121)
(33)
(1)
(10)
(1)
(5)
(48)
(30)
(33)
(6)
(1)
(10)
(9)
(4)
(6)
(96)
(18)
(8)
(67)
(3)
(1)
(1)
(3)
(21)
(3)
(15)
(5)
(5)
(62)
(5)
(8)
(1)
(1)
(2)
(36)
(7)
(1)
(26)
(4)
(94)
(13)
(5)
(8)
(1)
(84)
(52)
(5)
(43)
(3)
(3)
(13)
(11)
(4)
(1)
(8)
(3)
(4)
(22)
(2)
(18)
(8)
(1)
(7)
(4)
(1)
(2)
(8)
(1)
(34)
(3)
(2)
(1)
(5)
(5)
(1)
(53)
(4)
(132)
(32)
(6)
(10)
(71)
(8)
(1)
(1)
(3)
(214)
(4)
(2)
(13)
(11)
(5)
(9)
(1)
(5)
(10)
(64)
(1)
(419)
(14)
(17)
(1)
(2)
(31)
(224)
(95)
(9)
(453)
(1)
(1)
(28)
(9)
(1)
(1)
(1)
(113)
(5)
(9)
(13)
(39)
(2)
(39)
(1)
(30)
(84)
(49)
(7)
(172)
(1)
(16)
(56)
(103)
(20)
(10)
(3)
(17)
(6)
(3)
(1)
(79)
(4)
(1)
(15)
(152)
(70)
(125)
(35)
(25)
(1)
(111)
(7)
(1)
(49)
(2)
(2)
(1)
(7)
(1)
(41)
(1)
(5)
(2)
(1)
(4)
(1)
(155)
(26)
(2)
(5)
(7)
(20)
(7)
(36)
(30)
(3)
(3)
(2)
(89)
(3)
(65)
(6)
(1)
(95)
(145)
(12)
(1)
(9)
(11)
(5)
(1)
(102)
(4)
(21)
(1)
(5)
(16)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(5)
(10)
(1)
(4)
(3)
(30)
(8)
(155)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
(6)
(4)
(2)
(49)
(1)
(1)
(6)
(6)
(10)
(3)
(3)
(29)
(6)
(22)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(4)
(6)
(6)
(1)
(10)
(7)
(5)
(108)
(2)
(3)
(2)
(12)
(74)
(14)
(3)
(8)
(1)
(16)
(17)
(1)
(1)
(15)
(233)
(1)
(12)
(111)
(1)
(1)
(4)
(1)
(234)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(28)
(2)
(2)
(3)
(7)
(15)
(1)
(43)
(11)
(1)
(2)
(1)
(6)
(2)
(44)
(7)
(3)
מכונות ותעשיה אזור השפלה

                   הובלת תחומי האחזקה וההנדסה של המפעל לצורך זמינות יעילות ואיכות אופטימלית של מערכות היצור ותשתיות המפעל.
אחריות בבניית תוכניות אחזקה שנתיות וארוכת טווח (מתוכננת ומונעת) תוך כדי מקסום עמידה ביעדי ייצור. 
בניה ואחריות על תקציב השקעות ואישורו לצורך עמידה ביעדי עלות ורווחיות, ואחריות כוללת על מימוש הפרויקטים.
אחריות כוללת לתקינות וזמינות הציוד, לרבות שיפורים בציוד הקיים על מנת להגדיל את ניצולת קו האריזה בצורה האופטימאלית.
הובלה הנעה והטמעה של תהליכים ושינויים מקצועיים ליצירת תשתית של פתרון בעיות ועמידה עקבית ביעדים מצוינות באחזקה.
ניהול מקצועי בתחום ההנדסה ויזום פרויקטים הנדסיים, ניהול מקצועי ובינאישי של צוות העובדים.
 דרישות:
תואר ראשון בהנדסת מכונות/ חשמל 
5 שנות ניסיון בתפקיד דומה 
ניסיון בתכנון וביצוע 
ניסיון מתעשייה יצרנית- יתרון משמעותי 
ניסיון ניהולי
                  
תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;