תמיכה ירושלים והסביבה

פרטי משרה

לחברת MALAM TEAM דרוש/ה תומך/ת אפליקטיבי/ת ומיישם/ת טכני/ת למשרה מלאה בירושלים. במסגרת התפקיד:פתרון בעיות תשתית בממשק בין מערכת ERP  והסביבה שבה היא פועלת ומותקנתהתקנת המערכת על מרכיביה, הגדרת הרשאות ומשתמשים ברשת,פתרון בעיות בקשר בין המערכת לפריפריה כגון מדפסות, סורקים, טלפוניה ועודפתרון בעיות הקשורות ל OFFICE, ACTIVE DIRECTORY, 365, IIS, VPN ים למיניהםבניית מסמכי תיעוד והעברת ידע לצוות התמיכה של החברה- משרה מלאה בירושלים 

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;