תמיכה ירושלים והסביבה

פרטי משרה

לחברת MALAM TEAM דרוש/ה תומך/ת אפליקטיבי/תהתפקיד כולל: מענה לפניות לקוחות /משתמשים בנושאים הקשורים לתוכנה, יישום, הטמעה והדרכת משתמשים. משרה מלאה בירושלים 

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;