פרטי משרה

SENIOR DEEP LEARNING ENGINEER תיאור:ABOUT THE COMPANY: SMALL STARTUP COMPANY, LOCATED IN HERZLIYA, PROVIDING HIGH-END MOBILE AND BACKEND SOLUTIONS FOR THE FASHION INDUSTRY.  COMPUTER VISION TECHNOLOGY, PRECISELY CALCULATES A PERSON’S BODY MEASUREMENTS WITH THE HIGHEST ACCURACY AND UTILIZESDEEP LEARNING ALGORITHMS TO DETERMINE CORRECT SIZE RECOMMENDATIONS FOR BEST-FITTING CLOTHING. 

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;