תוכנה גוש דן

פרטי משרה

SR. C# DEVELOPER תיאור:·         DEVELOPING SERVICES AND APPLICATIONS ON THE SERVER-SIDE. PARTICIPATE AS A KEY PLAYER IN DESIGN, REVIEW, AND PLANNING PROCESSES. ·         ENSURE APPLICATION FUNCTIONALITY AND DEVELOPED CODE COMPLIES WITH THE COMPANY DESIGN STANDARDS, CODING STANDARDS, PRACTICES AND APPROACHES.·         OPTIMIZE THE SYSTEM FOR PRODUCTION·         PARTICIPATE AS A KEY PLAYER IN YOUR AGILE TEAM.·         WORK WITH YOUR TEAM TO DEVELOP OPTIMAL SOLUTIONS THAT MEET CUSTOMERS AND BUSINESS NEEDS.

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;