תוכניתן Angular ירושלים יו"ש

פרטי משרה

בעל/ת ניסיון מוכח בעבודת פיתוח עם תוכנת ANGULAR 6 ו/או גרסה מתקדמת יותר של תוכנה זו. ידע מוכח של פיתוח בצד הקליינט כגון JAVASCRIPT , HTML, JQUERYידע מוכח של פיתוח בצד הסרבר כגון פיתוח ממשקים ושירותים בטכנולוגיות WCF וWEB APIידע פיתוח WEB עם הטכנולוגיות NET. #Cידע בטכנולוגיות ENTITY FARMEWORKידע בכתיבת שאילתות בSQL SERVER

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;