נקה

(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(9)
(6)
(17)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(7)
(31)
(1)
(1)
(5)
(2)
(2)
(1)
(5)
(5)
(3)
(29)
(1)
(4)
(1)
(4)
(1)
(33)
(3)
(1)
(1)
(5)
(2)
(7)
(2)
(6)
(11)
(2)
(4)
(36)
(24)
(1)
(72)
(200)
(3)
(45)
(1)
(14)
(2)
(5)
(7)
(1)
(48)
(28)
(1)
(3)
(62)
(15)
(1)
(12)
(16)
(6)
(2)
(1)
(109)
(27)
(21)
(110)
(2)
(1)
(1)
(1)
(20)
(3)
(17)
(2)
(4)
(1)
(59)
(3)
(2)
(16)
(7)
(2)
(1)
(48)
(7)
(1)
(29)
(5)
(118)
(11)
(5)
(12)
(2)
(61)
(1)
(196)
(16)
(1)
(37)
(1)
(8)
(7)
(26)
(11)
(3)
(11)
(7)
(3)
(4)
(23)
(3)
(22)
(2)
(13)
(1)
(6)
(3)
(1)
(2)
(2)
(10)
(1)
(34)
(1)
(19)
(2)
(1)
(6)
(5)
(2)
(78)
(7)
(134)
(34)
(8)
(3)
(18)
(76)
(8)
(1)
(1)
(1)
(5)
(223)
(1)
(1)
(2)
(23)
(1)
(15)
(5)
(7)
(1)
(3)
(30)
(155)
(432)
(13)
(29)
(1)
(4)
(30)
(238)
(151)
(20)
(822)
(11)
(2)
(1)
(34)
(4)
(1)
(6)
(1)
(1)
(131)
(6)
(1)
(1)
(13)
(50)
(2)
(40)
(36)
(84)
(98)
(13)
(243)
(1)
(1)
(16)
(54)
(202)
(71)
(9)
(1)
(28)
(8)
(5)
(4)
(4)
(116)
(1)
(8)
(1)
(1)
(19)
(168)
(91)
(198)
(49)
(41)
(3)
(142)
(2)
(5)
(3)
(49)
(1)
(2)
(2)
(2)
(16)
(2)
(1)
(1)
(40)
(1)
(12)
(2)
(2)
(5)
(1)
(162)
(26)
(3)
(3)
(4)
(47)
(10)
(5)
(62)
(70)
(3)
(10)
(88)
(7)
(86)
(4)
(2)
(155)
(185)
(1)
(15)
(1)
(4)
(8)
(8)
(42)
(5)
(1)
(125)
(1)
(1)
(25)
(17)
(2)
(5)
(96)
(1)
(2)
(16)
(4)
(3)
(5)
(1)
(9)
(1)
(6)
(4)
(1)
(46)
(7)
(95)
(1)
(1)
(2)
(4)
(8)
(4)
(89)
(1)
(38)
(4)
(12)
(1)
(19)
(1)
(1)
(6)
(5)
(24)
(5)
(3)
(1)
(14)
(2)
(19)
(13)
(19)
(5)
(16)
(1)
(9)
(4)
(10)
(7)
(5)
(122)
(12)
(2)
(2)
(11)
(80)
(41)
(2)
(4)
(1)
(9)
(2)
(12)
(2)
(2)
(46)
(333)
(7)
(10)
(4)
(149)
(6)
(6)
(1)
(1)
(237)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(3)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(35)
(4)
(6)
(7)
(16)
(7)
(2)
(37)
(20)
(1)
(2)
(3)
(35)
(4)
(4)
עו''ס אזור צפון

                   מאוחדת מגייסת עו"ס לפרויקט ניצולי שואה במרחב חיפה וגליל מערבי

.

מרכיבי התפקיד:


	
	
		
		
			בניית תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות מאוחדת והרשות לזכויות ניצולי שואה ומעקב אחר יישומה
		
		
	
	
	
	
		
		
			מהווה איש הקשר מול הרשות. לפי דרישה, הגשת כל הנתונים ו/או פרטים ו/או דוחות הקשורים לתאום הטיפול, לרבות לגבי מטופל ספציפי ו/או קבוצת מטופלים או כלל המטופלים. 
			בקרה מקצועית על הגורמים המטפלים (אינטייקים, תכניות עבודה וביצוען).. 
			אחריות לביצוע הדרכה אישית וקבוצתית לגורמים המטפלים, לרבות מתן מידע רלוונטי, וייתן ייעוץ שוטף והכוונה למתאמי הטיפול האמורים. 
			פיקוח ובקרה על הגורמים המטפלים לרבות על כל האינטייקים ועל ביצוע תכניות העבודה שייקבעו, כולל ביצוע ביקורי בית מדגמיים. 
			אחריות על מיפוי תוכניות, שירותים הניתנים לניצולי שואה בכל הארץ, מיסוד שיתופי פעולה עם כל הארגונים הרלוונטיים למתן סיוע לניצולי שואה ולקשישים (לרבות מארג המתנדבים וכו'). 
			עריכת דו"חות מעקב תקופתיים, וביצוע משוב תקופתי לגורמים המטפלים, פעם ב-6 חודשים, לרבות בנוגע לעמידתם במדדי האיכות שיוגדרו על ידי הרשות ומאוחדת.
			מעקב אחר העמידה במדדי האיכות 
		
		
	
	


כישורים נדרשים:
 דרישות סף:
השכלה:


	תואר ראשון בעבודה סוציאלית המוכר ע"י איגוד העובדים הסוציאליים.. 


יתרון:


	ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בעבודה עם קשישים
	ניסיון בריכוז נושא רלוונטי למתן השירותים בארגון בריאות	ניסיון בהובלת תהליכים ושיתופי פעולה בין ארגוניים 
	ניסיון בתכנון וקידום תכנית עבודה שנתית מערכתית
	ניסיון במחקר בנושא הרלוונטי
	ניסיון בייצוג הנושא בפורומים רב מקצועיים פנים וחוץ ארגוניים
	היעדר ריכוז/הובלה של נושא מקצועי אחר ברמה הארצית/מחוזית.


.

מיומנויות נדרשות:


	תקשורת בין אישית ברמה גבוהה
	מוכוונות לשירות
	יכולת הנעת תהליכים בממשקים ובעבודת צוות
	יוזמה ויצירתיות


.

היקף משרה: משרה מלאה
                  
תנאי שימוש

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהחברה המגייסת המפרסמת את המודעה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את נתוני קורות החיים במאגר המידע שלה ולעשות בהם שימוש בעתיד לצורך איתור משרות רלוונטיות אצל המעסיק ושליחת הצעות עבודה למשתמש. למען הסר ספק, ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את קורות החיים. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

;